Må du søke for å sette inn nytt vindu?

Når er det egentlig nødvendig å søke om å skifte vinduer? I følge Direktoratet for byggteknikk er det normalt ikke søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven. Men det finnes unntak..

Skal du montere eller bytte vinduer selv? Da er det et par ting du må tenke på.

Skal du montere eller bytte vinduer selv? Da er det et par ting du må tenke på.

Er du i tvil må du kontakte kommunen. På nettsiden vises det til følgende hovedregel for når et vindu må godkjennes:

«Hvis du ønsker å skifte ut vinduene dine, kan du bytte til tilsvarende vinduer uten å søke om tillatelse fra kommunen. Dersom et er byttet vinduer i bygget tidligere, kan du også bytte tilbake til slike vinduer som tidligere har vært benyttet. Dette anses ikke å endre husets eksteriørmessige karakter. Du kan også bytte til andre vinduer, men disse må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Dersom du derimot ønsker å bytte til vinduer som bryter med husets karakter og utseende, vil utskiftingen kunne være søknadspliktig.»

Mer om dette temaet finner du hos Direktoratet for byggteknikk.