Hva er et ‘Husmorvindu’?

I 1959 utviklet beslagprodusenten Spilka et beslag som ble benyttet på vinduer som ble kalt Husmorvindu. Navnet var nok inspirert av at husmorens hverdag ble enklere, siden vinduet lett kunne snus 180 grader og vaskes på begge sider innefra.

Toppsvindvinduer ble tidligere kalt 'husmorvindu'

Toppsvindvinduer ble tidligere kalt ‘husmorvindu’

Når et ‘Husmorvindu’ åpnes, kommer det ikke inn i rommet, slik at man ikke behøver å fjerne gjenstander eller dytte unna gardiner fra vindusposten. Dette gjorde vinduet svært populært da det ble lansert. Vindustypen blir fortsatt mye brukt i morderne hus i Nord-Europa.

Navnet Husmorvindu ble etter hvert fjernet, da det ikke var politisk korrekt. Nå selger alle produsenter toppsvingvinduer, som det heter i dag.