Hva er U-verdi og hvorfor er det viktig?

Når man skal i gang med bytting av vinduer eller isolering av hus, er det ofte snakk om U-verdi. Men hva er det egentlig?

Skal du ha store vindusflater er det viktig med lav U-verdi

Skal du ha store vindusflater er det viktig med lav U-verdi

Kort fortalt handler U-verdi om vinduets isolasjonsevne. Jo lavere u-verdi, jo bedre isolerer vinduet.

Hvordan vinduet er konstruert har mye å si for U-verdien. Tykkelse på treverket og glasset samlede areal har mye å si. Videre kan glasset settes sammen og behandles på ulike måter for å gi ulik grad av isolasjonsevne. Har du lav U-verdi vil vinduene isolere bedre, noe som igjen vil gi deg lavere strømkostnader.

Hvis du vet byggeåret for boligen, kan du finne den sansylige U-verdien til vinduene. Her ser du hvilke minstekrav og anbefalinger som byggforskriftene har stilt opp gjennom årene:

  • Passivhus (NS 3700): 0.80
  • Byggeforskrifter 2017: 0.80
  • Byggeforskrifter 2010: 1.2
  • Byggeforskrifter 1997: 1.6
  • Byggeforskrifter 1987: 2.4
  • Byggeforskrifter på 60- og 70 tallet: 2.6
  • Byggeforskrifter på 40-tallet: 2.8

Informasjon om byggeforskrifter hentet fra Enova

Dersom du har en bolig fra 80- tallet eller tidligere, anbefaler vi deg å bytte vinduer for økt komfort i hjemmet og lavere strømkostnader.