Er du forberedt på de nye energikravene i TEK10?

TEK10 regulerer hovedsakelig nybygg og søknadspliktig rehabilitering. Forskriften sikrer god visuell kvalitet,
 universell utforming og at alle byggetiltak oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Teknisk info ved TEK10

Teknisk info ved TEK10

Nye krav til energieffektivitet for vindu

I følge de nye kravene skal vindu i nybygg ha en U-verdi på 0.80 eller lavere for hele vinduskonstruksjonen, altså glassrute, rammer og karmer totalt i huset. Dette gjelder også for hytter større enn 150m2.
Omfordeling mellom ulike tiltak for å imøtekomme kravene til U-verdi er fremdeles mulig.

Når er de nye kravende gjeldende?

De nye kravene trådte i kraft 1. januar 2016, med ett års overgangstid.

Hva er U-verdi?

U-verdi (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjon det er i vinduet. Jo lavere U-verdi, jo bedre varme­isolasjon. 
For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal.
Lav U-verdi = god isolasjonsevne som reduserer varmetap og energiforbruk i boligen.